Diagnostika
COVID-19

Presná diagnostika a monitorovanie

koronavírusu

S ohľadom na mimoriadnu situáciu a krízový stav v súvislosti s  aktuálnou hrozbou šírenia koronavírusu, Selecta Biotech SE ponúka svoje produkty umožňujúce rýchlu a presnú diagnostiku a monitorovanie COVID-19.

graph_compare2

Účelová kombinácia našich produktov poskytuje 10 až 100x vyššiu citlivosť detekcie, čo umožňuje včasnejšiu diagnostiku koronavírusu. Takýto prístup umožňuje efektívnejší manažment COVID-19-pozitívnych pacientov a môže pomôcť obmedziť šírenie vírusu v populácii. Veríme, že suspektní jedinci si zaslúžia najvyšší štandard molekulárnej diagnostiky a, že spoľahlivé výsledky sú kľúčovým predpokladom pre správne rozhodovanie v súvislosti s karanténou, liečbou a monitorovaním identifikovaných pacientov.

Rýchle a presné výsledky qPCR!
Najvyšší štandard
v molekulárnej diagnostike

Využiteľné pre rýchlu a citlivú detekciu COVID-19.
Odporúčané produkty pre včasnú diagnostiku

koronavírusu (COVID-19)

  • ampliTune® 1-step RT-qPCR Probe Mix
  • ampliTune® qPCR Probe Mix (5X)
  • OptiMax Flexi PCR plate
  • OptiMax PCR plate
  • OptiClear flat 8-cap strip
Principiálne možnosti

diagnostiky COVID-19

 
 
Interested in our products?

Request a consultation

error: Content is protected !!